Cohort

Restore4Stroke is een landelijk onderzoeksprogramma gericht op het verbeteren van kwaliteit van leven van CVA-patiënten en hun partners.
In Nederland worden elk jaar ongeveer 40.000 mensen voor de eerste keer getroffen door een beroerte. Bovendien krijgen jaarlijks zo’n 7000 mensen voor de tweede keer een beroerte. Zowel voor de patiënt als de naastbetrokkenen is de impact van een beroerte op de kwaliteit van leven groot. Ongeveer 65% van de mensen met een beroerte gaan vanuit de ziekenhuisopname naar huis, waardoor veel zorg op de schouders van de naastbetrokkenen, voornamelijk de partner, terecht komt.
Kwaliteit van leven is een multidimensionaal concept, bestaande uit fysieke, functionele, psychologische en sociale factoren. Problemen in deze factoren worden op dit moment onderschat en onder gediagnosticeerd en er zijn nauwelijks wetenschappelijk onderbouwde behandelingen beschikbaar die op deze problematiek zijn gericht.
Het onderzoeksprogramma Restore4Stroke heeft tot doel om kwaliteit van leven na een beroerte te verbeteren. Om dit te kunnen bereiken zullen vier deelprojecten worden uitgevoerd. Alle projecten zijn op elkaar afgestemd, al heeft ieder deelproject zijn eigen aandachtspunten.

Deelprojecten:

  • Longitudinale cohort studie
  • Interventie cognitieve gedragstherapie bij angst- en stemmingsklachten
  • Interventie zelfmanagement strategieën
  • Economische evaluatie studie (Restore4stroke)

Met de uitkomsten van het onderzoeksprogramma Restore4Stroke verwachten de onderzoekers in 2014 gericht te kunnen adviseren over verbeteringen in de revalidatiebehandeling na een beroerte. Dit zal leiden tot betere resultaten op het gebied van kwaliteit van leven voor mensen die zijn getroffen door een beroerte.

Het onderzoeksprogramma is tot stand gekomen door de inzet van drie organisaties met brede wetenschappelijke expertise op het terrein van de revalidatie na een beroerte. Deze drie organisaties zijn Maastricht University te Maastricht, het Universitair Medisch Centrum St. Radboud te Nijmegen en het Kenniscentrum Revalidatiegeneeskunde Utrecht (het onderzoeks- en innovatiecentrum van het Universitair Medisch Centrum Utrecht en Revalidatiecentrum De Hoogstraat te Utrecht).

De betrokken programmaleiders zijn:

  • Prof. Dr. A.C.H. Geurts, hoogleraar revalidatiegeneeskunde UMC St. Radboud, Nijmegen
  • Prof. Dr. C.M. van Heugten, neuropsycholoog, universitair hoofddocent, Maastricht University
  • Prof. Dr. J.M.A. Visser-Meily, revalidatiearts-onderzoeker UMC Utrecht en Revalidatiecentrum De Hoogstraat, Utrecht

Het onderzoek wordt mogelijk gemaakt door financiële steun van het VSBfonds-programma Revalidatieonderzoek en wordt uitgevoerd onder coördinatie van ZonMw. De Nederlandse Hartstichting treedt op als cofinancier met een subsidie ten behoeve van het deelproject gericht op zelfmanagement strategieën.

foto consortium1