Implementatie resultaten Restore4Stroke

In het Restore4Stroke implementatie project worden de resultaten die gevonden zijn in de vier Restore4Stroke onderzoeken geïmplementeerd. Dit wordt onder andere gedaan aan de hand van twee cursussen die ontwikkeld en geëvalueerd worden.

De eerste cursus is bedoeld voor paramedici en richt zich op de invloed van psychologische factoren op adaptatie en revalidatie na CVA. Adaptatie is het aanpassen aan de gevolgen die zijn ontstaan na het CVA. Het doel van deze cursus is: bewustwording van het belang van psychologische factoren en de rol die deze spelen bij normale dagelijkse revalidatie. Uit het Restore4Stroke onderzoek is namelijk naar voren gekomen dat naast factoren zoals leeftijd, geslacht en de ernst van het letsel ook psychologische factoren zoals bv. passieve coping en ziektecognities een grote rol spelen bij kwaliteit van leven na CVA. De cursus zal bestaan uit twee dagdelen welke op 6 november en 11 december 2015 gegeven zullen worden.

De tweede cursus is bedoeld voor professionals in de CVA zorg die de ins en outs van doelmatigheidsonderzoek (economische evaluaties) willen leren kennen. Het doel van deze cursus is om professionals in de CVA zorg, kennis en inzicht te geven in de basis begrippen van doelmatigheidsonderzoek; op welke manier doelmatigheidsonderzoek kan worden toegepast; en hoe de resultaten zijn te interpreteren. De cursus zal bestaan uit één dagdeel welke op 6 oktober 2015 gegeven zal worden.

Projectgroep:
Marloes van Mierlo, projectleider
Mia Willems, senioradviseur Innovatie en Implementatie
Anne Visser-Meily, hoogleraar Revalidatiegeneeskunde
Caroline van Heugten, hoogleraar Klinische Neuropsychologie

Betrokken bij ontwikkeling cursus adaptatie na CVA
Klaartje Verhoeven, psycholoog, docent
Annemarieke Bouma, ergotherapeut
Saskia Drost, fysiotherapeut

Betrokken bij ontwikkeling cursus kosteneffectiviteit van CVA zorg
Silvia Evers, professor of public health technology assessment, docent
Ghislaine van Mastrigt, post-doc researcher, docent