Iedereen is anders: omgaan met psychologische factoren van CVA-patiënten tijdens de revalidatie

Cursusdata
Vrijdagmiddag 6 november en 11 december 2015 van 13.30 -17.30 uur.

Kosten
De cursus is een pilot en zal eenmalig gratis aangeboden worden aan deelnemers aan het Restore4Stroke onderzoeksprogramma en mensen van de Utrechtse CVA keten. Wees er snel bij want er zijn maar 24 plaatsen beschikbaar! Na deze pilot wordt de cursus via open inschrijving bij het Nederlands Paramedisch Instituut (NPI) aangeboden (www.npi.nl).

Accreditatie
Voor deze cursus wordt accreditatie aangevraagd voor de registers Algemeen Fysiotherapeut (KNGF) en ergotherapeut (ADAP). Of accreditatie voor  logopedisten, oefentherapeuten en verpleegkundigen wordt aangevraagd is afhankelijk van het aantal aanmeldingen.

Beschrijving
Deze cursus richt zich op de invloed van psychologische factoren tijdens de revalidatie na CVA. Het doel van deze cursus is: bewustwording van het belang van psychologische factoren en de rol die deze spelen bij dagelijkse revalidatie, ze leren herkennen en ermee leren omgaan in de dagelijkse revalidatiepraktijk, zonder deze factoren te willen veranderen. Uit het Restore4Stroke onderzoek is namelijk naar voren gekomen dat naast factoren zoals leeftijd, geslacht en de ernst van het letsel ook psychologische factoren zoals bv. passieve coping en ziektecognities een grote rol spelen bij kwaliteit van leven na CVA. Maar hoe kunnen we nu beter met deze psychologische factoren omgaan teneinde het beste uit de revalidatie te halen voor een patiënt? Het gaat hierbij om normale variatie in persoonlijkheid en niet patiënten met psychiatrische persoonlijkheidsproblematiek.

In de cursus wordt aandacht besteed aan de verschillende psychologische factoren en hoe ze herkend kunnen worden tijdens de dagelijkse revalidatie.

De theoretische kennis wordt verworven aan de hand van de uitkomsten van het Restore4Stroke onderzoek en overige literatuur.

De cursus bestaat uit een e-learning module voorafgaand aan de éérste bijeenkomst. Elke deelnemer kan deze module individueel doorlopen. Tijdens de face-to-face bijeenkomsten wordt aan de hand van casuïstiek en rollenspelen geoefend met het geleerde.

De volgende onderwerpen komen aan bod:
1. Welke psychologische factoren zijn er?
2. Welke rol spelen psychologische factoren tijdens de revalidatie en adaptatie na CVA?
3. Hoe belemmeren of bevorderen de psychologische factoren de revalidatie?
4. Het herkennen van psychologische factoren die een negatief en een positief effect hebben op de revalidatie en adaptatie na CVA
5. Het leren omgaan in de dagelijkse revalidatie met deze psychologische factoren

De cursus wordt ontwikkeld door Kenniscentrum Revalidatiegeneeskunde Utrecht, het onderzoeks en innovatiecentrum van De Hoogstraat Revalidatie en het UMCUtrecht in samenwerking met de Universiteit van Maastricht en het Nederlands Paramedisch Instituut (NPi).

Doel
Na de cursus weet de deelnemer welke rol psychologische factoren spelen tijdens de dagelijkse revalidatie na CVA en is de deelnemer in staat adequaat met deze psychologische factoren om te gaan teneinde een zo goed mogelijk revalidatietraject voor de revalidant te bewerkstelligen.

Doelgroep
De cursus is bedoeld voor paramedici en verpleegkundigen van teams die in de revalidatie fase met CVA-patiënten werken.

Didactische werkwijze
Thuisstudie (e-learning module), college, praktijk vaardigheidstraining

Locatie
De cursus zal gehouden worden in Utrecht. De exacte locatie zal te zijner tijd gecommuniceerd worden.

Inschrijving
U kunt zich inschrijven voor deze cursus door het inschrijfformulier in te vullen en te mailen naar Marloes van Mierlo o.v.v. ‘Iedereen is anders’. Heeft u vragen, dan kunt u haar ook mailen. Er zijn maar 24 plaatsen beschikbaar, dus wees er snel bij!