CV

Marloes van Mierlo
Marloes van Mierlo, onderzoeker Restore4Stroke Cohort studie

Marloes van Mierlo werd op 29 oktober 1987 geboren in Kampen. In 2005 behaalde ze haar VWO diploma aan het Ichthus College te Kampen, waarna ze ook in 2005 startte aan de studie Psychologie aan de Radboud Universiteit te Nijmegen. Marloes koos als afstudeerrichting Neuro- en Revalidatiepsychologie. In 2009 behaalde ze haar diploma.
Aansluitend werkte ze als onderzoeksassistente op de Radboud Universiteit te Nijmegen voor een onderzoek naar chronische vermoeidheid na CVA. In 2010 werd ze aangesteld bij Revalidatiecentrum de Hoogstraat te Utrecht om haar promotieonderzoek naar psychosociale problematiek op de lange termijn bij CVA-patiënten, te starten.