Kosteneffectiviteit van CVA zorg: hoe zit dat?

Workshopdata
Dinsdagmiddag 6 oktober 2015 van 13.30 -17.30 uur.

Kosten
De workshop is een pilot en wordt eenmalig gratis aangeboden aan deelnemers aan het Restore4Stroke onderzoeksprogramma en mensen van de Utrechtse CVA keten. Wees er snel bij want er zijn maar 24 plaatsen beschikbaar! Na deze pilot wordt gekeken waar de workshop het beste ondergebracht kan worden.

Beschrijving
Een interventie is kosteneffectief (oftewel doelmatig) als de kosten die ermee gepaard gaan in verhouding staan tot de effecten. Maar hoe wordt kosteneffectiviteit bepaald? En hoe interpreteer je kosteneffectiviteit studies? Door schaarste en stijging van de kosten wordt doelmatigheidsonderzoek steeds belangrijker en krijgen professionals in de CVA zorg er steeds meer mee te maken. De termen doelmatigheid, economische evaluaties, kosteneffectiviteit, kosten-baten, kosten-effectiviteitsratio’s, Quality Adjusted Life Years (QALYs) worden vaak gebruikt in de literatuur en in de media, maar bij veel professionals is er onduidelijkheid over wat deze termen inhouden.

De resultaten verkregen in de diverse doelmatigheidsonderzoeken van de Restore4Stroke studie lopen als een rode draad door deze workshop heen en worden gebruikt ter illustratie.

De workshop is interactief met voldoende ruimte voor discussie en is opgebouwd uit de volgende vijf onderdelen rondom CVA-zorg:
1. Uitleg over de basisbegrippen van doelmatigheidsonderzoek
2. Uitleg over het meten en waarderen van kosten
3. Uitleg over het meten en waarderen van uitkomsten (met name kwaliteit van leven)
4. Uitleg over de analyse methoden en de interpretatie ervan
5. Hoe doelmatigheidsonderzoek bruikbaar kan zijn in de dagelijkse praktijk

De workshop wordt ontwikkeld door Kenniscentrum Revalidatiegeneeskunde Utrecht, het onderzoeks en innovatiecentrum van De Hoogstraat Revalidatie en het UMCUtrecht in samenwerking met de Universiteit van Maastricht.

Doel
Het doel van deze workshop is om professionals in de CVA zorg, kennis en inzicht te geven in de basis begrippen van doelmatigheidsonderzoek; op welke manier doelmatigheidsonderzoek kan worden toegepast; en hoe de resultaten zijn te interpreteren.

Na afloop van deze workshop:
• Kunt u de belangrijkste begrippen voor een doelmatigheidsonderzoek benoemen en overzien.
• Kunt u de werkwijze bij een doelmatigheidsonderzoek benoemen en de verschillende stappen onderscheiden.
• Weet u hoe u de resultaten van een doelmatigheidsonderzoek kunt interpreteren en kunt inzetten voor de CVA-zorg in uw eigen werkomgeving.

Doelgroep
De workshop is bedoeld voor professionals, managers en beleidsmakers in de CVA zorg die kennis willen verwerven in doelmatigheidsonderzoek (economische evaluaties). Voorkennis met betrekking tot doelmatigheidsonderzoek is niet nodig om aan deze workshop te kunnen deelnemen.

Docenten
De workshop wordt gegeven door twee deskundigen, die ieder gemiddeld 20 jaar ervaring hebben met doelmatigheidsonderzoek, te weten:
• Prof. dr. mr. Silvia Evers (Hoogleraar, Public Health Technology Assessment -HTA- bij de Universiteit Maastricht).
• Dr. Ghislaine van Mastrigt (Epidemioloog en HTA deskundige, werkzaam als Post-doc bij de Universiteit Maastricht).

Locatie
De workshop zal gehouden worden in Utrecht. De exacte locatie zal te zijner tijd gecommuniceerd worden.

Inschrijving
U kunt zich inschrijven voor deze workshop door het inschrijfformulier in te vullen en te mailen naar Marloes van Mierlo o.v.v. ‘workshop: kosteneffectiviteit van CVA zorg’. Heeft u vragen, dan kunt u haar ook mailen. Er zijn maar 24 plaatsen beschikbaar, dus wees er snel bij!