Belangrijke mijlpalen in het onderzoek

15.07.2014 Datablitz presentatie op the 11th Conference of the Neuropsychological Rehabilitation Special Interest Group of the WFNR (Best datablitz prize)
16.05.2014 Mondelinge presentatie over de uitkomsten van de studie, Symposium Het aanpassingsproces na hersenletsel: psychologische factoren in de kijker, WTH, Eindhoven
09.04.2014 Posterpresentatie over de 1e resultaten van de RCT op het World Congress for NeuroRehabilitation, Istanbul
02.12.2013 Een artikel over de vragenlijst UPCC is geaccepteerd voor publicatie in Archives of Physical Medicine and Rehabilitation
30.11.2013 Een poster presentatie is gegeven over de cursusevaluatie op het Symposium “Kijk Verder”, De Hoogstraat Revalidatie/ UMCU, Utrecht
22.11.2013 Posterpresentatie over de evaluatie van de zelfmanagement cursus op het symposium van het Kennisnetwerk CVA Nederland, Zeist
02.11.2013 Een artikel over de zelfmanagement behandeling is geaccepteerd voor publicatie in Clinical Rehabilitation
22.10.2013 Een artikel over de opzet van de studie is gepubliceerd in International Journal of stroke
08.07.2013 Posterpresentaties op het 10th Conference  of the Neuropsychological Rehabilitation Special Interest Group of the World Federation for NeuroRehabilitation (WFNR) over de psychometrische eigenschappen van de UPCC in CVA patiënten en het behandelprotocol, Maastricht
15.05.2013 De laatste groep van het onderzoek is gestart
14.05.2013 De inclusie van de Restore4Stroke ZM studie is afgerond
11.04.2013 Mondelinge presentatie over de opzet van de Restore4Stroke ZM studie, op het symposium ‘Het Venijn zit in de staart IV’, Ede
08.03.2013 Mondelinge presentatie over de opzet van de Restore4Stroke ZM studie, op het Research Symposium van RMC Groot Klimmendaal, Arnhem
23.05.2012 Posterpresentatie ‘Study protocol of the Restore4Stroke self-management study: A multicentere randomized controlled trial in stroke patients and their partners’, European Stroke Conference, Lissabon
28.02.2012 De eerste deelnemer voor de studie is geïncludeerd
11.11.2011 Posterpresentatie ‘Proactive coping strategies in stroke survivors: Validation of the Utrecht Proactive Coping Competence list’ Symposium Vorderingen in de CVA zorg, Kennisnetwerk CVA Nederland, Nijmegen
26.11.2010 Posterpresentatie ‘Sociale re-integratie en kwaliteit van leven van CVA patiënten en hun partners’, Symposium Kennisnetwerk CVA Nederland, Nijmegen
01.08.2010 Start Restore4Stroke ZM onderzoek

mijlpalen onderzoek