Longitudinale cohort studie met betrekking tot kwaliteit van leven na een beroerte

In dit deelproject wordt een grootschalig longitudinaal cohort onderzoek uitgevoerd, waarbij CVA-patiënten en hun partners tot 2 jaar na het CVA zullen worden gevolgd met betrekking tot kwaliteit van leven.

Het doel van dit onderzoek is het in kaart brengen van het beloop van kwaliteit van leven tot 2 jaar na de beroerte bij patiënten en hun partners en het signaleren van factoren die kwaliteit van leven kunnen belemmeren of bevorderen. Innovatief aan dit onderzoek is dat de invloed van persoonlijke factoren, zoals persoonlijkheid, zal worden meegenomen.
In totaal zullen ongeveer 400 patiënten en hun eventueel aanwezige partners twee jaar lang worden gevolgd vanaf het moment van opname in het ziekenhuis. In het ziekenhuis zullen een aantal basismetingen worden uitgevoerd, waarna de volgende metingen 2 maanden, 6 maanden, 1 jaar en 2 jaar na het CVA zullen worden verricht. De metingen bestaan voornamelijk uit vragenlijsten.

Onderzoeker
M.L. van Mierlo, MSc, PhD-student

Projectgroep

 • M.L. van Mierlo, MSc
 • Prof. Dr. J.M.A. Visser-Meily
 • Prof. Dr. C. van Heugten
 • Prof. Dr. M. Post
 • Dr. P. de Kort

Onderzoeksinstituut
Brain Center Rudolf Magnus en Kenniscentrum Revalidatiegeneeskunde Utrecht (het onderzoeks- en innovatiecentrum van het Universitair Medisch Centrum Utrecht en Revalidatiecentrum de Hoogstraat te Utrecht).

Deelnemende Ziekenhuizen
De Restore4Stroke Cohort studie wordt uitgevoerd in zes ziekenhuizen in Nederland te weten;

 • St. Antonius Ziekenhuis te Nieuwegein
 • Diakonessenhuis te Utrecht
 • Canisius Wilhelmina Ziekenhuis te Nijmegen
 • Elisabeth Ziekenhuis te Tilburg
 • TweeSteden Ziekenhuis te Tilburg
 • Catharina Ziekenhuis te Eindhoven

Fase van het onderzoek
Het onderzoek is 1 augustus 2010 van start gegaan. Het St. Antonius ziekenhuis (Nieuwegein) is half maart 2011 als eerste met het onderzoek gestart. Sinds half november doen ook het Diakonessenhuis (Utrecht), het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis (Nijmegen) en het TweeSteden Ziekenhuis (Tilburg) mee. Als laatste zijn het Catharina ziekenhuis in december (Eindhoven) en het St. Elisabeth Ziekenhuis in januari 2012 (Tilburg) van start gegaan. Op dit moment doen 395 patiënten en 215 partners mee aan het onderzoek en is de inclusie afgerond. De laatste metingen zullen worden afgerond in maart 2015.

Aantal deelnemers restore4stroke