Angst en Depressie

In dit project zal een nieuwe behandeling worden ontwikkeld voor patiënten die te maken krijgen met angst- en stemmingsklachten na CVA. De patiënten bevinden zich dan reeds in de chronische fase, een langere tijd na het CVA (meer dan 3 maanden). In deze periode kunnen mensen, als ze weer thuis wonen, last krijgen van angstige en sombere gevoelens. De behandeling zal aangeboden worden aan patiënten die een score van 7/8 op de Hospital Anxiety and Depression scale (HADS) behalen.

Omdat we een gerandomiseerde trial uitvoeren zullen patiënten een experimentele of een controle behandeling krijgen. We zullen dan vergelijken met de controle behandeling om te kunnen zeggen of de nieuwe behandeling effectief is gebleken.
De behandelingen worden poliklinisch uitgevoerd in verschillende instellingen, (met name revalidatiecentra) in Nederland.
Het doel van de behandeling is de angst en stemmingsklachten te verminderen, het verhogen van vrije tijd activiteiten, en preventie van terugval van symptomen na behandeling.
De belangrijkste uitkomstmaten betreffen scores op de HADS, QoL (kwaliteit van leven), de GAS (doelen bereiken), sociale activiteiten en tevredenheid van leven. Metingen zullen worden verricht vóór de behandeling, na de behandeling, 6 en 12 maanden na de behandeling.

Onderzoeker
J.A. Kootker, MSc, PhD-student

Projectgroep

 • J. A. Kootker, MSc,
 • Prof. Dr. A.C.H. Geurts
 • Prof. Dr. L. Fasotti,
 • Prof. Dr. C.M. van Heugten
 • Dr. S. Rasquin

Onderzoeksinstituut

 • UMC St. Radboud, Nijmegen
 • St. Maartenskliniek, Nijmegen

Samenwerking
De ReStoRe angst en depressie studie zal worden uitgevoerd in ziekenhuizen en revalidatie centra.

Fase van het onderzoek

2010

 • Start onderzoek
 • Opzetten van onderzoeksprotocol, goedkeuring Medisch ethische toetsingscommissie
 • Opzetten van behandelprotcol voor psychologen en ergotherapeuten/bewegingsagogen met werkboek voor deelnemers (patiënten)

2011

 • Publicatie Onderzoeksprotocol artikel (voor abstract en link, zie kopje publicaties)
 • Communicatie over onderzoek met potentiële deelnemende centra, en deelname bevestigd door 7 instellingen (zie deelnemende centra voor locaties).
 • Inclusie geopend voor deelnemende patiënten.

2012

 • Inclusie bevorderende activiteiten – artikel in Gelderlander (zie kopje publicaties)
 • In 2012 worden in totaal 37 mensen geïncludeerd voor deelname.

2013

 • Verlenging inclusieperiode met 6 maanden.
 • Op einde inclusie (sept 2013) zijn er 61 deelnemers geincludeerd in de studie.
 • Presentatie op hersenletselcongres (mei)
 • Oral presentation op de 4th Scientific Meeting of the ESN Federation of European Societies of Neuropsychology

2014

 • Publicatie van paper omtrent het behandelprotocol in journal: Clinical Rehabilitation (voor abstract en link zie publicaties)
 • Posterpresentatie (2 posters) op het World Congress of NeuroRehabilitation (WCNR) in Istanbul, (zie publicaties)
 • Data verzameling is gereed in oktober
 • Een verlenging van contract onderzoeker tot mei 2015 wordt toegekend.
 • Samenwerking met Cohort studie voor artikel over risicofactoren voor depressie en angst een jaar na CVA.

2015

 • Oral presentation op symposium NeuroRehab congress Maastricht in mei.
 • Verwachte publicatie artikel risicofactoren
 • Verwachte publicatie effect artikel van de trial
 • Verwacht manuscript afronden onderzoeker.