€-Restore4Stroke

€-Restore4stroke: De economische impact van een beroerte.
Restore4stroke is een onderzoeksproject dat verweven is met de andere onderzoeksprojecten binnen Restore4stroke. Er kunnen drie hoofdlijnen binnen Restore4stroke worden onderscheiden.

Economische evaluatie
In deze deelstudie zijn twee economische evaluaties uitgevoerd van de twee gezondheidsinterventies binnen Restore4stroke. Voor beide interventies zijn de maatschappelijke kosten en effecten bepaald en vergeleken met de controle interventies. Het verschil in kosten en effecten is hierbij uitgedrukt in een incrementele kosten-effectiviteitsratio (ICER). Het doel van deze deelstudie was om te kijken of de experimentele interventie (de zelfmanagement interventie en de aangepaste cognitieve gedragstherapie) een kosteneffectief alternaties is ten opzichte van de controle interventies (educatie en een cognitieve computertraining). Kosten zijn gemeten met een speciaal ontworpen kostenvragenlijst. De effecten die zijn meegenomen als uitkomstmaten waren participatie en kwaliteit van leven bij zelfmanagement studie en angst & depressie en kwaliteit van leven bij de aangepaste cognitieve gedragstherapie.

Burden of disease
Tevens is er een deelstudie uitgevoerd die als doel had het in kaart brengen van de maatschappelijke kosten en de mogelijke verandering in kwaliteit van leven gedurende 1 jaar na een beroerte. Deze deelstudie is parallel aan de Restore4stroke Cohort studie uitgevoerd en heeft gebruik gemaakt van dezelfde gegevens. Ook voor deze deelstudie is een speciale kostenvragenlijst ontwikkeld om kosten in kaart te brengen.

Record linkage studie
Verder is er een zogenaamde Record Linkage Study uitgevoerd. Deze studie staat los van de overige Restore4stroke projecten en heeft als doel gehad het in kaart brengen van zorgconsumptie rondom een beroerte. Het onderzoek is uitgevoerd in de regio Maastricht en heeft als hypothese dat psychosociale zorg naar aanleiding van een beroerte wordt onderschat en onder gediagnosticeerd. Drie registers zijn aan elkaar gekoppeld om inzicht te krijgen in zorgconsumptie na een beroerte: het Mental Health Case Register, het Maastricht Stroke Register en de MUMC Medical Administration. Patienten zijn geïdentificieerd van 1995 tot 2005, waarbij 5 jaar voor en 5 jaar na het jaar van beroerte zorgconsumptie is vastgesteld. Zo liep de onderzoeksperiode van 1990 tot 2010.

Onderzoeker
M. van Eeden, MSc, PhD-student

Projectgroep

 • M. van Eeden
 • Prof. Dr. S. Evers
 • Prof. Dr. C. van Heugten

Onderzoeksinstituut

 • Universiteit Maastricht, Maastricht
 • De Hoogstraat Revalidatie, Utrecht

Samenwerking
Vanwege de intensieve samenwerking met de onderzoekers van Restore4stroke, is bij deze deelstudie indirect samengewerkt met aan de andere deelstudies gerelateerde instanties

Verloop van het onderzoek

2010

 • Start onderzoek (september)
 • Het schrijven van aanvragen t.b.v. de Medisch Ethische Toets Commissie
 • Ontwerpen en samenstellen van kostenvragenlijsten

2011

 • Schrijven onderzoeksprotocol artikel waarin het volledige €-Restore4stroke project wordt uiteengezet (zie Publicaties) en publiceren in een internationaal wetenschappelijk tijdschrift
 • Start van metingen bij deelnemers van de beide interventie-studies bij participerende instellingen en thuis bij deelnemers
 • Poster presentatie CVA Kennisnetwerk November 2011 €-Restore4stroke (zie Publicaties)
 • Start met voorbereidingen overige deelstudies binnen €-Restore4stroke

2012

 • Uitvoeren van metingen bij deelnemers van de beide interventie-studies bij participerende instellingen en thuis bij deelnemers
 • Schrijven van een systematic review m.b.t. de kosten-effectiviteit van zelfmanagement interventies bij chronische ziekten
 • Begin gemaakt met schrijven Burden of Disease artikel waarbij gekeken wordt naar de maatschappelijke kosten en veranderingen in kwaliteit van leven gedurende 1 jaar na een beroerte
 • Voorbereidingen Record Linkage Study waarbij contact is gelegd met personen verantwoordelijk voor diverse registers die gebruikt gaan worden tijdens het onderzoek
 • Overige voorbereidende activiteiten voor de opzet van de overige deelstudies binnen €-Restore4stroke

2013

 • Uitvoeren van metingen bij deelnemers van de beide interventie-studies bij participerende instellingen en thuis bij deelnemers
 • Schrijven van het systematic review
 • Schrijven van het Burden of Disease artikel
 • Schrijven van het Record Linkage Study artikel
 • Voorbereidende activiteiten t.b.v. de economische evaluatie studies van beide gezondheidsinterventies

2014

 • Uitvoeren van metingen bij deelnemers van de beide interventie-studies bij participerende instellingen en thuis bij deelnemers
 • Afronden systematic review en indienen bij een internationaal wetenschappelijk tijdschrift ter publicatie
 • Afronden Burden of Disease artikel
 • Schrijven van het Record Linkage Study artikel
 • Schrijven van twee economische evaluatie studies artikelen verbonden aan beide gezondheidsinterventies
 • Presentatie van de Record Linkage Study en Burden of Disease Study op het 8th World Congress for NeuroRehabilitation (WCNR) in Istanbul (zie Publicaties)
 • Presentatie van het systematic review op de International Health Economics Association (IHEA) conference in Dublin (zie Publicaties)

2015

 • Afronden Burden of Disease artikel en indienen bij een internationaal wetenschappelijk tijdschrift ter publicatie
 • Afronden Record Linkage Study artikel en indienen bij een internationaal wetenschappelijk tijdschrift ter publicatie
 • Afronden twee economische evaluatie artikelen en indienen bij een internationaal wetenschappelijk tijdschrift ter publicatie
 • Samenstellen van een proefschrift a.d.h.v. gepubliceerde en ingediende artikelen
 • Eindpresentatie €-Restore4stroke samen met overige Restore4stroke onderzoeken op het Neurorehab congress 21 en 22 mei in Maastricht