Zelfmanagement

Zelfmanagement interventie studie bij thuiswonende CVA patiënten en hun partners

 

Nienke3Een beroerte kan allerlei blijvende gevolgen hebben die het dagelijks leven van CVA patiënten en partners negatief kunnen beïnvloeden en deelname aan de maatschappij kunnen belemmeren. Het is vaak moeilijk om grip te krijgen op de veranderingen en om de draad weer op te pakken. Bij andere chronische aandoeningen is gebleken dat deelname aan een educatieve cursus helpt om minder last te hebben van alle veranderingen. Het is niet duidelijk of dat voor mensen met een beroerte en hun partners geldt. Met dit onderzoek willen wij uitzoeken welk effect deelname aan een dergelijke cursus heeft op het gebied van weer kunnen oppakken van sociale activiteiten door patiënten en partners.
Met dit onderzoek worden twee cursussen, die elk 10 weken duren, onderzocht. In beide cursussen zal informatie over het CVA worden aangeboden. Daarnaast kunnen ervaringen worden gedeeld met andere CVA patiënten en partners. De ene cursus bestaat uit 7 groepsbijeenkomsten van elk twee uur. De cursus zal zich met name richten op de gevolgen van het CVA voor het dagelijks leven en hoe men het beste met de gevolgen van het CVA kan omgaan. De andere cursus zal bestaan uit 4 groepsbijeenkomsten van elk één uur. In deze cursus wordt informatie gegeven over het CVA en preventie van een nieuw CVA. Beide cursussen zullen worden aangeboden aan mensen die na een CVA weer thuis zijn gaan wonen en hun eventuele partners.
De cursussen zullen in diverse ziekenhuizen en revalidatiecentra in een poliklinische setting worden aangeboden. Het streven is om op z’n minst 106 patiënten en hun eventuele partners te includeren.
Metingen zullen plaats vinden vlak voor en na de interventie (T0 en T1) en 3 en 9 maanden nadat de interventie is beëindigd (T2 en T3). De belangrijkste uitkomst van de studie betreffen de proactieve coping competenties gemeten met de UPCC en ervaren restrictie in de participatie gemeten met de restrictie schaal van de USER-P. Secundaire uitkomstmaten van deze studie betreffen persoonlijke effectiviteit (GSES), levenssatisfactie, objectieve frequentie van en subjectieve satisfactie met participatie (USER-P frequentie en satisfactie schaal), aan gezondheidgerelateerde kwaliteit van leven (SS-QoL-12 en EQ-6D), emotioneel functioneren in termen van symptomen van depressie en angst (HADS) en ervaren belasting door de partner (CSI+).

Nienke2

Onderzoeker

  • N.S. Tielemans, MSc, PhD-student

Projectgroep

  • N.S. Tielemans, MSc.
  • Prof. dr. C. van Heugten
  • Prof. dr. J.M.A. Visser-Meily
  • Dr. V.P.M. Schepers
  • Drs. J. v. Erp
  • Prof. dr. D.T. Wade

Onderzoeksinstituut
Universiteit van Maastricht en het Kenniscentrum Revalidatiegeneeskunde Utrecht

Samenwerking
De Restore4Stroke zelfmanagement studie wordt uitgevoerd in verschillende Nederlandse ziekenhuizen en revalidatiecentra in een poliklinische setting.

Fase van het onderzoek
Het onderzoek is 1 augustus 2010 van start gegaan. Het onderzoeksprotocol is ontwikkeld en goedgekeurd door de METC van het UMCU. In mei 2013 is de inclusie voltooid. In mei 2014 zijn de metingen voor het onderzoek afgerond. We hopen u binnenkort meer te kunnen vertellen over de resultaten van het onderzoek.